Người Việt Nam không cư trú

Lưu ý cho người Việt Nam không cư trú khi chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài bao gồm:

Định nghĩa người Việt Nam không cư trú: Có mặt ở Việt Nam dưới 183 ngày tính trong 12 tháng liên tiếp tính đến thời điểm thực hiện chuyển tiền. Khi chuyển tài sản/thu nhập hợp pháp ra nước ngoài, người Việt Nam không cư trú sẽ không chịu ảnh hưởng bởi quy định tài sản phải được hình thành trước khi có giấy phép định cư/giấy phép làm việc/ quốc tịch.

Yêu cầu giấy tờ và thông tin bổ sung: Người Việt Nam không cư trú khi thực hiện giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài cần phải cung cấp giấy tờ và thông tin bổ sung để chứng minh danh tính và mục đích giao dịch. Thông tin này có thể bao gồm hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, visa hoặc giấy phép lưu trú tại nước ngoài (nếu có). Điều này giúp đảm bảo tính xác thực và tuân thủ quy định kiểm soát vốn và phòng tránh rửa tiền.

Hạn mức chuyển tiền: Hạn mức chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài cũng áp dụng cho người Việt Nam không cư trú. Hạn mức này có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định của ngân hàng và pháp luật tài chính của Việt Nam.

Mục đích chuyển tiền: Mục đích chuyển tiền của người Việt Nam không cư trú có thể quyết định hạn mức chuyển tiền và các yêu cầu giấy tờ cụ thể.

Liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức chuyển tiền: Để biết thông tin cụ thể và hướng dẫn chi tiết về giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, người Việt Nam không cư trú nên liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn cho giao dịch cụ thể.