Tài khoản nhận tiền

Khi bạn chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, lưu ý về tài khoản nhận tiền ở nước nhận là vô cùng quan trọng. Dưới đây là các điểm lưu ý quan trọng:

 1. Loại tài khoản và thông tin chính xác: Đảm bảo bạn chọn loại tài khoản phù hợp tại nước nhận để nhận tiền. Thông tin về tài khoản, bao gồm số tài khoản, tên người thụ hưởng, địa chỉ người thụ hưởng, tên ngân hàng, số SWIFT CODE/BIC, số BSB/Routing number, địa chỉ ngân hàng, … đều phải chính xác để tránh việc chuyển tiền sai địa chỉ.
 2. Mã SWIFT/BIC: Nếu bạn chuyển tiền đến ngân hàng ở nước ngoài, cần biết mã SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) hoặc BIC (Bank Identifier Code) của ngân hàng đó. Đây là thông tin quan trọng để đảm bảo tiền đến đúng địa chỉ.
 3. Thực hiện các biện pháp bảo mật: Bảo vệ thông tin tài khoản và mật khẩu của bạn tại tài khoản nhận tiền ở nước nhận. Đừng chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai trừ ngân hàng hoặc tổ chức chuyển tiền uy tín.
 4. Lưu trữ thông tin giao dịch: Luôn giữ lại bản sao của tất cả các giấy tờ và thông tin liên quan đến giao dịch chuyển tiền. Điều này có thể hữu ích trong trường hợp cần phải giải quyết các vấn đề phát sinh sau này.
 5. Kiểm tra tài khoản định kỳ: Theo dõi tài khoản nhận tiền ở nước nhận để đảm bảo tiền đã được gửi đến đúng cách và không có vấn đề gì xảy ra.

Lưu ý rằng quy định và quy trình tại tài khoản nhận tiền có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính ở nước nhận. Việc tìm hiểu trước về cách hoạt động của tài khoản nhận tiền sẽ giúp bạn thực hiện giao dịch chuyển tiền một cách thuận lợi và an toàn.

Trong trường hợp bạn chưa có và cần tạo mới tài khoản ở nước nhận, hãy tuân theo các lưu ý sau:

 1. Liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính ở nước nhận: Trước khi chuyển tiền, hãy tham khảo với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính ở nước nhận để biết cách tạo tài khoản. Họ sẽ cung cấp cho bạn thông tin về quy trình đăng ký tài khoản và tất cả các yêu cầu cần thiết.
 2. Danh sách giấy tờ cần thiết: Đảm bảo bạn đã thu thập tất cả giấy tờ cần thiết cho việc mở tài khoản. Các giấy tờ này bao gồm thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ cư trú tại nước nhận (nếu có), và bất kỳ tài liệu nào khác mà ngân hàng hoặc tổ chức tài chính yêu cầu.
 3. Hạn mức tài khoản: Khi mở tài khoản, hỏi ngân hàng hoặc tổ chức tài chính về hạn mức tài khoản và các loại tài khoản khác nhau có sẵn. Họ có thể cung cấp tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm, hoặc các tùy chọn tài khoản khác dựa trên nhu cầu của bạn.
 4. Phí và chi phí: Kiểm tra phí và chi phí liên quan đến việc mở tài khoản. Một số ngân hàng hoặc tổ chức tài chính có thể tính phí mở tài khoản hoặc duy trì tài khoản hàng tháng. Hãy hiểu rõ các khoản phí này trước khi quyết định mở tài khoản.
 5. Tính pháp lý và thuế: Tìm hiểu về các quy định pháp lý và thuế áp dụng cho tài khoản tại nước nhận. Có thể có các yêu cầu thuế và quy định liên quan đến việc sử dụng tài khoản nước ngoài.
 6. Liên hệ với đại diện tài chính: Nếu bạn gặp khó khăn hoặc có thắc mắc trong quá trình mở tài khoản, hãy liên hệ với đại diện tài chính của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính để được hỗ trợ và tư vấn thêm.
 7. Bảo mật thông tin: Bảo vệ thông tin tài khoản của bạn một cách cẩn thận. Không chia sẻ thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu với bất kỳ ai ngoài ngân hàng hoặc tổ chức tài chính chính thống.

Nhớ rằng quy trình mở tài khoản ở nước nhận có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định của nước đó, vì vậy việc liên hệ và tuân thủ các hướng dẫn từ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính đó là quan trọng để thực hiện thành công.