Thủ tục chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoài

Bài viết sau đây sẽ gửi đến quý khách hàng thủ tục chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoài. Đây là thủ tục đòi hỏi phải đúng theo luật pháp quy định vì vậy những thông tin mà chúng tôi cung cấp là rất hữu ích và cần thiết đối với các khách hàng có nhu cầu.

TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG KHI LÀM THỦ TỤC CHUYỂN THU NHẬP HỢP PHÁP RA NƯỚC NGOÀI

Đối tượng: Dành cho người Việt Nam không cư trú/ Người nước ngoài

Định nghĩa người Việt Nam không cư trú: Có mặt ở Việt Nam dưới 183 ngày tính trong 12 tháng liên tiếp tính đến thời điểm thực hiện chuyển tiền. Khi chuyển tài sản/thu nhập hợp pháp ra nước ngoài, người Việt Nam không cư trú sẽ không chịu ảnh hưởng bởi quy định tài sản phải được hình thành trước khi có giấy phép định cư/giấy phép làm việc/ quốc tịch.

Khách hàng có thể chuyển thu nhập hợp pháp của người Việt Nam không cư trú/ người nước ngoài ra nước ngoài vào tài khoản của chính mình hoặc tài khoản của thân nhân.
Hạn mức mua ngoại tệ mặt để mang ra nước ngoài: Không vượt quá 5,000USD/người/lần xuất cảnh.

Chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoài được áp dụng cho các nguồn tiền:
– Từ chuyển nhượng hoặc cho thuê Bất động sản/ Động sản
– Từ Lương, Thưởng, Phụ cấp
– Từ Số tiết kiệm và giấy tờ có giá khác
– Từ tất toán chuyển nhượng Cổ phiếu
– Từ chuyển nhượng Vốn góp/ Cổ phần
– Từ được Cho, Tặng
– Nguồn từ bán Vàng
– Các nguồn gốc hợp pháp khác được hưởng theo quy định của pháp luật

TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN

Trường hợp người nhận dưới 18 tuổi: Có thể thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của thân nhân/người đại diện theo pháp luật. (Cung cấp giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân, quan hệ người đại diện theo pháp luật của người hưởng và người nhận thay).
Cung cấp giấy phép cư trú tại nước ngoài còn hiệu lực của chủ tài khoản/ các đồng chủ tài khoản nhận hộ.

Trường hợp người nhận đủ từ 18 tuổi: Tiền được chuyển vào tài khoản của chính người được hưởng.
Trường hợp người hưởng chưa mở và sử dụng tài khoản riêng thì có thể chuyển tiền vào tài khoản của thân nhân. (Cung cấp giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân của người hưởng và người nhận thay).
Cung cấp giấy phép cư trú tại nước ngoài còn hiệu lực của chủ tài khoản/ các đồng chủ tài khoản nhận hộ.

Thủ tục chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoài
Thủ tục chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoài

THỦ TỤC CHUYỂN THU NHẬP HỢP PHÁP RA NƯỚC NGOÀI

Anh/Chị cần chuẩn bị những giấy tờ, thông tin sau khi thực hiện chuyển tài sản/thu nhập hợp pháp ra nước ngoài:

1. Hộ chiếu còn hiệu lực
2. Đối với người có quốc tịch nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam: Giấy phép cư trú tại Việt Nam còn hiệu lực.
3. Đối với người có quốc tịch nước ngoài đồng thời vẫn giữ quốc tịch Việt Nam: hộ chiếu quốc tịch Việt Nam còn hiệu lực/miễn thị thực nhập cảnh còn hiệu lực/giấy tờ khác tương đương để chứng minh Khách hàng được phép cư trú tại Việt Nam.
4. Đối với người có quốc tịch Việt Nam: Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép cư trú hoặc Giấy tờ khác chứng minh Khách hàng là công dân Việt Nam được phép cư trú ở nước ngoài.
5. Giấy tờ chứng minh nguồn gốc tiền

Người được Khách hàng ủy quyền giao dịch cần cung cấp Văn bản ủy quyền.

Tùy thuộc vào nguồn tiền để chuyển đi là gì, khách hàng cần chứng minh nguồn gốc số tiền phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của ngân hàng: Ví dụ: Nguồn tiền từ chuyển nhượng Bất động sản, khách hàng cần cung cấp hợp đồng chuyển nhượng công chứng, văn bản thỏa thuận phân chia; nguồn tiền từ sổ tiết kiệm cần phải có thời hạn ít nhất 30 ngày; nguồn tiền từ cho, tặng thì cần phải có hợp đồng cho tặng công chứng/ văn bản cho tặng công chứng và hồ sơ chứng mình nguồn gốc tiền cho tặng, thời hạn chuyển tiền là trong vòng 60 tháng từ ngày hợp đồng cho tặng có hiệu lực đến thời điểm chuyển tiền; nguồn tiền từ bán vàng cần đảm bảo cung cấp hóa đơn/biên nhận mua bán vàng.

Trên đây là toàn bộ những thông tin hữu ích mà chúng tôi muốn gửi đến quý khách hàng. Hy vọng rằng qua bài viết này, mọi người sẽ có thêm kiến thức để hoàn tất các thủ tục một cách nhanh chóng và dễ dàng.