Chuyển tiền trợ cấp thân nhân ở nước ngoài

Việc chuyển tiền trợ cấp thân nhân ở nước ngoài đang là một vấn đề được quan tâm rộng rãi. Tuy nhiên, việc thực hiện hành động này đòi hỏi sự tuân thủ chặt chẽ các quy định của cơ quan chức năng và khai báo đúng đắn với hải quan.

Chuyển tiền trợ cấp thân nhân ở nước ngoài: Quy định và khai báo hải quan

Trong tình hình nhiều người có người thân sống ở nước ngoài và cần hỗ trợ tài chính, việc chuyển tiền trợ cấp thân nhân ở nước ngoài là một vấn đề quan trọng. Dưới đây là một số điểm cần biết về quy định và thủ tục liên quan khi chuyển tiền ngoại tệ để hỗ trợ gia đình.

Có thể mua ngoại tệ để trợ cấp thân nhân ở nước ngoài?

Trước khi tiến hành mua ngoại tệ để chuyển tiền trợ cấp thân nhân ở nước ngoài, bạn nên làm theo các bước sau:

– Tìm hiểu quy định của quốc gia: Tìm hiểu kỹ về các quy định của quốc gia mình đang ở về việc mua và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để trợ cấp. Quy định này có thể liên quan đến số tiền tối đa cho phép, các thủ tục khai báo, và các giấy tờ chứng minh mục đích.

– Liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính: Trước khi mua ngoại tệ, nên tham khảo ngân hàng hoặc tổ chức tài chính để biết về quy trình và chính sách cụ thể của họ về việc mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài.

– Chuẩn bị các tài liệu chứng minh mục đích: Nếu cần, bạn nên chuẩn bị các tài liệu như hợp đồng học tập, giấy chứng nhận y tế, hoặc các giấy tờ khác chứng minh mục đích chuyển ngoại tệ để trợ cấp cho thân nhân.

– Khai báo và tuân thủ quy định: Khi mua ngoại tệ và chuyển ra nước ngoài, đảm bảo tuân thủ các quy định và thủ tục khai báo theo quy định của cơ quan chức năng và hải quan.

– Lưu giữ chứng từ: Luôn giữ lại các chứng từ liên quan đến giao dịch mua ngoại tệ và chuyển ra nước ngoài để có thể chứng minh mục đích và nguồn gốc của số tiền.

Việc mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài để trợ cấp cho thân nhân thường được cho phép, tuy nhiên, quy định và hạn chế có thể khác nhau tùy theo quốc gia và các quy định hội nhập kinh tế quốc tế. Để đảm bảo việc thực hiện hành động này đúng cách, bạn nên tuân thủ các quy định và thủ tục liên quan.

Dựa trên Điều 11 của Thông tư 20/2022/TT-NHNN về quy định về trường hợp cho phép mua ngoại tệ, quy định như sau:

– Người cư trú là công dân Việt Nam có nhu cầu mua ngoại tệ để chuyển, mang ra nước ngoài cho các mục đích chuyển tiền một chiều quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP thực hiện theo hướng dẫn của ngân hàng được phép.

– Trường hợp người cư trú là công dân Việt Nam mua ngoại tệ của ngân hàng được phép để mang ra nước ngoài cho các mục đích chuyển tiền một chiều với mức phải khai báo hải quan, ngân hàng được phép cấp Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài theo quy định về mang ngoại tệ tiền mặt khi xuất cảnh, nhập cảnh.

– Trong phạm vi khả năng ngoại tệ hiện có, ngân hàng được phép bán ngoại tệ cho người cư trú là công dân Việt Nam để chuyển, mang ra nước ngoài cho các mục đích chuyển tiền một chiều theo quy định tại Thông tư này.

– Người cư trú là công dân Việt Nam có nhu cầu ngoại tệ tiền mặt để mang ra nước ngoài cho các mục đích học tập, chữa bệnh, công tác, du lịch, thăm viếng được mua loại ngoại tệ là đồng tiền của nước nơi công dân Việt Nam đến tại ngân hàng được phép. Trường hợp không có đồng tiền của nước nơi công dân Việt Nam đến, ngân hàng được phép thực hiện bán ngoại tệ tự do chuyển đổi khác.

Dẫn chiếu Điều 7 Nghị định 70/2014/NĐ-CP quy định về chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài như sau:

– Người cư trú là tổ chức được thực hiện chuyển tiền một chiều ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ hoặc các mục đích khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các mục đích sau:

Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài;

Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài;

Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài;

Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài;

Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài;

Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài;

Chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác.

– Người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài có ngoại tệ trên tài khoản hoặc các nguồn thu ngoại tệ hợp pháp được chuyển, mang ra nước ngoài; trường hợp có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam thì được mua ngoại tệ để chuyển, mang ra nước ngoài.

– Tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm xem xét các chứng từ, giấy tờ do người cư trú, người không cư trú xuất trình để bán, chuyển, xác nhận nguồn ngoại tệ tự có hoặc mua từ tổ chức tín dụng được phép để mang ra nước ngoài căn cứ vào yêu cầu thực tế, hợp lý của từng giao dịch chuyển tiền.

Khai báo hải quan khi mua ngoại tệ để chuyển tiền trợ cấp thân nhân ở nước ngoài

Việc mua ngoại tệ để chuyển tiền trợ cấp thân nhân ở nước ngoài là một việc làm thường thấy trong nhiều tình huống. Tuy nhiên, việc này thường liên quan đến các quy định hải quan mà người mua cần cân nhắc.

Bước 1: Khai báo hải quan

Trong nhiều trường hợp, việc mua ngoại tệ với số lượng lớn và chuyển ra nước ngoài thường đòi hỏi việc khai báo với cơ quan hải quan của quốc gia. Khai báo này nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định liên quan đến việc chuyển tiền trợ cấp thân nhân ở nước ngoài. Mục đích chính của việc khai báo là để kiểm soát việc luân phiên của ngoại tệ và ngăn chặn các hoạt động rửa tiền hoặc trốn thuế.

Bước 2: Yêu cầu giấy tờ chứng minh

Khi thực hiện khai báo hải quan trong việc mua ngoại tệ để chuyển tiền trợ cấp thân nhân ở nước ngoài bạn có thể cần phải cung cấp các giấy tờ chứng minh mục đích và nguồn gốc của số tiền. Điều này có thể bao gồm hợp đồng học tập, giấy chứng nhận y tế, hoặc các tài liệu khác liên quan đến mục đích trợ cấp.

Bước 3: Tuân thủ quy định

Việc mua ngoại tệ và chuyển tiền trợ cấp thân nhân ở nước ngoài cần tuân thủ các quy định về khai báo hải quan tùy theo quy định của từng quốc gia. Không tuân thủ quy định này có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý và tài chính không mong muốn.

Căn cứ Điều 11 Thông tư 20/2022/TT-NHNN quy định về trường hợp phải khai báo hải quan khi mua ngoại tệ như sau:

– Người cư trú là công dân Việt Nam có nhu cầu mua ngoại tệ để chuyển, mang ra nước ngoài cho các mục đích chuyển tiền một chiều quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP thực hiện theo hướng dẫn của ngân hàng được phép.

– Trường hợp người cư trú là công dân Việt Nam mua ngoại tệ của ngân hàng được phép để mang ra nước ngoài cho các mục đích chuyển tiền một chiều với mức phải khai báo hải quan, ngân hàng được phép cấp Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài theo quy định về mang ngoại tệ tiền mặt khi xuất cảnh, nhập cảnh.

– Trong phạm vi khả năng ngoại tệ hiện có, ngân hàng được phép bán ngoại tệ cho người cư trú là công dân Việt Nam để chuyển, mang ra nước ngoài cho các mục đích chuyển tiền một chiều theo quy định tại Thông tư này.

– Người cư trú là công dân Việt Nam có nhu cầu ngoại tệ tiền mặt để mang ra nước ngoài cho các mục đích học tập, chữa bệnh, công tác, du lịch, thăm viếng được mua loại ngoại tệ là đồng tiền của nước nơi công dân Việt Nam đến tại ngân hàng được phép. Trường hợp không có đồng tiền của nước nơi công dân Việt Nam đến, ngân hàng được phép thực hiện bán ngoại tệ tự do chuyển đổi khác.

Căn cứ vào quy định, người dân Việt Nam có quyền mua ngoại tệ để chuyển tiền ra nước ngoài cho người thân. Tuy nhiên, nếu số lượng ngoại tệ mua vượt quá ngưỡng được quy định, người dân sẽ phải tiến hành thủ tục khai báo tới cơ quan hải quan.

Khi số tiền ngoại tệ mang ra nước ngoài đạt mức được quy định, thủ tục khai báo với cơ quan hải quan phải được thực hiện theo quy định tại Điều 2 của Thông tư 15/2011/TT-NHNN, với các chi tiết cụ thể sau đây:

– Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu:

5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;

15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).

– Trường hợp cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt bằng hoặc thấp hơn mức 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng được phép), cũng phải khai báo Hải quan cửa khẩu. Tờ khai nhập cảnh – xuất cảnh có xác nhận của Hải quan cửa khẩu về số ngoại tệ tiền mặt mang vào là cơ sở để tổ chức tín dụng được phép cho gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản thanh toán.

– Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt quy định phải khai báo Hải quan cửa khẩu quy định tại Khoản 1 Điều này không áp dụng đối với những cá nhân mang theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác.

Mức chuyển ngoại tệ cho người đang hưởng trợ cấp ở nước ngoài được quy định như thế nào?

Trong tình huống mua ngoại tệ để chuyển tiền trợ cấp thân nhân ở nước ngoài đang sinh sống tại nước ngoài, có một loạt quy định về mức chuyển ngoại tệ mà người gửi cần tuân theo. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về cách mức chuyển tiền trợ cấp thân nhân ở nước ngoài được quy định.

Căn cứ Điều 13 Thông tư 20/2022/TT-NHNN quy định về hạn mức ngoại tệ được chuyển ra nước ngoài như sau:

– Mức ngoại tệ mua, chuyển, mang ra nước ngoài cho các mục đích học tập, chữa bệnh quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP được căn cứ vào các chi phí tại thông báo của phía nước ngoài.

Trường hợp không có thông báo của nước ngoài về các chi phí sinh hoạt và các chi phí khác có liên quan đối với các mục đích học tập, chữa bệnh, ngoài tiền học phí, viện phí và các chi phí khác đã được phía nước ngoài thông báo, các ngân hàng được phép quyết định mức mua, chuyển, mang thêm ngoại tệ cho các mục đích trên theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều này.

– Mức ngoại tệ mua, chuyển, mang ra nước ngoài cho các mục đích đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP do ngân hàng được phép quyết định trên cơ sở nhu cầu hợp lý của cá nhân và theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

– Mức ngoại tệ mua, chuyển ra nước ngoài cho mục đích trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP được căn cứ vào các chi phí tại thông báo của phía nước ngoài.

Mức ngoại tệ mua, chuyển ra nước ngoài cho mục đích trợ cấp thân nhân đang ở nước ngoài quy định tại điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP được thực hiện theo quy định sau:

– Các ngân hàng được phép quyết định mức ngoại tệ mua, chuyển trên cơ sở nhu cầu hợp lý của cá nhân và phù hợp với mục đích hỗ trợ chi phí sinh hoạt, ổn định cuộc sống của người được trợ cấp ở nước ngoài;

– Mức ngoại tệ mua, chuyển cho một người được hưởng trợ cấp ở nước ngoài trong một năm không vượt quá thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành của nước nơi người được trợ cấp đang sinh sống. Định kỳ hàng năm, ngân hàng được phép cập nhật số liệu về thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành của các nước được công bố tại thời điểm gần nhất trên trang tin điện tử của Ngân hàng Thế giới (World Bank) để làm cơ sở xác định mức ngoại tệ mua, chuyển cho mục đích trợ cấp thân nhân ở nước ngoài;

– Việc mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích trợ cấp thân nhân không áp dụng đối với trường hợp thân nhân đang học tập, chữa bệnh, công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài.

– Mức ngoại tệ mua, chuyển ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 7 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP căn cứ vào giá trị tài sản mà người hưởng thừa kế được hưởng theo quy định pháp luật về thừa kế.

– Mức ngoại tệ mua, chuyển ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài quy định tại điểm e khoản 2 Điều 7 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP căn cứ vào giá trị tài sản của người đi định cư được hình thành tại Việt Nam trước khi nhập quốc tịch nước ngoài hoặc trước khi được phép cư trú ở nước ngoài cho mục đích định cư theo quy định của nước sở tại.

Trường hợp chuyển tiền để thanh toán các chi phí liên quan đến thủ tục xin định cư ở nước ngoài (không bao gồm giá trị đầu tư để được phép có quốc tịch hoặc được định cư ở nước ngoài), mức ngoại tệ mua, chuyển ra nước ngoài được căn cứ vào các chi phí tại thông báo của phía nước ngoài.

Kết luận

chuyển tiền trợ cấp thân nhân ở nước ngoài là hành động biểu thị tình cảm gia đình và quan tâm. Tuân thủ quy định và thủ tục hải quan cần để đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp. Điều này thể hiện tinh thần đoàn kết và sự hiểu biết trong môi trường toàn cầu hóa.

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CHUYỂN TIỀN NƯỚC NGOÀI UY TÍN HÀNG ĐẦU

(Hỗ trợ giao dịch toàn cầu, toàn quốc, các tỉnh thành và quận huyện)

  • Hội sở Tp. HCM: Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM
  • Trụ sở Hà Nội: Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
  • Hotline: +84 902 992 551 (Zalo/Viber/WhatsApp)  – Hỗ trợ toàn quốc, toàn cầu

Cảm ơn bạn đã xem bài viết Dịch vụ chuyển tiền trợ cấp thân nhân ở nước ngoài của website chuyentienranuocngoai.com