CHUYỂN TÀI SẢN/THU NHẬP HỢP PHÁP (TỪ CHO TẶNG) RA NƯỚC NGOÀI

Con gái tôi đang sở hữu Visa làm việc/Work Permit (trên 1 năm) và đang làm việc ở nước ngoài, vậy tôi có thể chuyển tiền cho con tôi mua nhà ở nước ngoài được không?

Trả lời: Trường hợp này Anh/Chị thực hiện thủ tục cho tặng tài sản (Tiền tiết kiệm/ Tiền bán bất động sản, …) cho con gái và con gái sẽ là người chuyển tiền/hoặc ủy quyền chuyển tiền sang nước ngoài theo mục đích chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoài (Dành cho người Việt Nam không cư trú: Có mặt ở Việt Nam dưới 183 ngày trong 12 tháng tính đến thời điểm thực hiện chuyển tiền).
Hạn mức: Theo tổng tài sản cho tặng.
Chứng minh nguồn gốc số tiền: Từ sổ tiết kiệm (Tối thiểu 30 ngày), từ bán bất động sản (Hợp đồng chuyển nhượng, biên lai đóng thuế, thỏa thuận phân chia), từ giấy tờ có giá như trái phiếu (Tối thiểu 30 ngày), …