CHUYỂN TIỀN KHI ĐÃ ĐỊNH CƯ NƯỚC NGOÀI

Vợ chồng tôi đã có Quốc tịch nước ngoài và Bố Mẹ ở Việt Nam muốn nhờ chúng tôi mua nhà giúp thì phải làm sao?

Trả lời: Trường hợp này Bố Mẹ Anh/Chị thực hiện thủ tục cho tặng tài sản (Tiền tiết kiệm/ Tiền bán bất động sản, …) cho Anh/Chị và Anh/Chị sẽ là người chuyển tiền/hoặc ủy quyền chuyển tiền sang nước ngoài theo mục đích chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoài (Dành cho người nước ngoài).
Hạn mức: Theo tổng tài sản cho tặng.
Chứng minh nguồn gốc số tiền: Từ sổ tiết kiệm (Tối thiểu 30 ngày), từ bán bất động sản (Hợp đồng chuyển nhượng, biên lai đóng thuế, thỏa thuận phân chia), từ giấy tờ có giá như trái phiếu (Tối thiểu 30 ngày), …