CHUYỂN TIỀN KHI CÓ GIẤY PHÉP ĐỊNH CƯ/LÀM VIỆC

Khi Chuyển tiền định cư, Anh/Chị cần:

1. Hộ chiếu của người định cư
2. Giấy phép định cư/ Giấy phép làm việc (Trên 1 năm)
3. Thông tin tài khoản.

Hạn mức: Sẽ căn cứ theo tài sản của người định cư
Yêu cầu về tài sản: Tài sản phải được hình thành trước khi có giấy phép định cư. Trường hợp tài sản hình thành sau khi có giấy phép định cư thì áp dụng chuyển tài sản/thu nhập hợp pháp ra nước ngoài dành cho người nước ngoài, người Việt Nam không cư trú (Có mặt ở Việt Nam dưới 183 ngày trong 12 tháng tính đến thời điểm thực hiện chuyển tiền).

Lưu ý: Cần chứng minh nguồn gốc số tiền, ví dụ từ sổ tiết kiệm (tối thiểu 30 ngày), từ bán/cho thuê bất động sản (hợp đồng, biên lai đóng thuế), từ chứng từ có giá như trái phiếu, từ thu nhập hợp pháp (cho tặng), …