CHUYỂN TIỀN HỌC PHÍ, SINH HOẠT PHÍ DU HỌC

Chuyển học phí, sinh hoạt phí theo thông báo:

1. Cung cấp thông báo học phí của Trường
2. Hộ chiếu, Visa hoặc Giấy tờ khác thể hiện DHS được phép học tập ở nước ngoài
3. Thông báo (email) trúng tuyển của trường (Chỉ cung cấp khi chuyển học phí lần đầu)
4. Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân nếu thân nhân đại diện giao dịch.

Nếu Chuyển sinh hoạt phí không có thông báo thì Anh/Chị cần cung cấp thêm:
5. Thẻ học sinh/ sinh viên hoặc thông báo khóa học của cơ sở đào tạo (email hoặc văn bản)
Hạn mức: Đối với sinh hoạt phí không có thông báo sẽ có giới hạn theo từng quốc gia