Hạn mức và thủ tục chuyển tiền trợ cấp thân nhân

TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG

Việc mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích này không áp dụng đối với trường hợp thân nhân đang học tập, chữa bệnh, công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài.

Hạn mức năm: Tổng mức ngoại tệ mua, chuyển cho một người được hưởng trợ cấp ở nước ngoài trong một năm không vượt quá thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành của nước nơi người được trợ cấp đang sinh sống.

Hạn mức sẽ có giới hạn theo từng quốc gia. Ví dụ hạn mức chuyển tiền trợ cấp thân nhân đến các quốc gia trong tháng 09 năm 2023 sẽ như sau (đơn vị USD/người/năm):

✔️Úc – 99,029 AUD; ✔️Mỹ – 76,397 USD; ✔️Canada – 74,108 CAD; ✔️Anh – 35,882 GBP; ✔️Hy Lạp – 18,845 EUR; ✔️New Zealand – 80,415 NZD

TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN

Trường hợp người nhận dưới 18 tuổi: Có thể thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của thân nhân/người đại diện theo pháp luật. (Cung cấp giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân, quan hệ người đại diện theo pháp luật của người hưởng và người nhận thay).
Cung cấp giấy phép cư trú tại nước ngoài còn hiệu lực của chủ tài khoản/ các đồng chủ tài khoản nhận hộ.

Trường hợp người nhận đủ từ 18 tuổi: Tiền trợ cấp được chuyển vào tài khoản của chính người được hưởng trợ cấp.
Trường hợp người hưởng trợ cấp chưa mở và sử dụng tài khoản riêng thì có thể chuyển tiền vào tài khoản của thân nhân. (Cung cấp giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân của người hưởng và người nhận thay).
Cung cấp giấy phép cư trú tại nước ngoài còn hiệu lực của chủ tài khoản/ các đồng chủ tài khoản nhận hộ.

THỦ TỤC CHUYỂN TIỀN TRỢ CẤP THÂN NHÂN

Khi Chuyển tiền trợ cấp thân nhân, Anh/Chị cần chuẩn bị những giấy tờ, thông tin sau:

1. Hộ chiếu thân nhân
2. Giấy tờ chứng minh thân nhân đang ở nước ngoài: Visa, Thẻ cư trú, Giấy phép làm việc, …
3. Thông tin tài khoản thân nhân
4. Chứng minh quan hệ thân nhân.

Hạn mức: Sẽ có giới hạn theo từng quốc gia.

Lưu ý: Không cần chứng minh nguồn tiền