Chuyển tiền định cư cần chuẩn bị những gì và thủ tục thế nào?

LƯU Ý KHI CHUYỂN TIỀN ĐỊNH CƯ

Khi chuyển tiền định cư, Anh/Chị cần lưu ý những nội dung sau:

Yêu cầu về tài sản: Tài sản phải được hình thành trước khi có giấy phép định cư. Trường hợp tài sản hình thành sau khi có giấy phép định cư thì áp dụng chuyển tài sản/thu nhập hợp pháp ra nước ngoài dành cho người Việt Nam không cư trú (Có mặt ở Việt Nam dưới 183 ngày trong 12 tháng tính đến thời điểm thực hiện chuyển tiền).

Tài khoản chuyển tiền: Trường hợp người định cư chưa mở và sử dụng tài khoản riêng thì có thể chuyển tiền vào tài khoản của thân nhân. (Cung cấp giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân của người hưởng và người nhận thay).
Cung cấp giấy phép cư trú tại nước ngoài còn hiệu lực của chủ tài khoản/
các đồng chủ tài khoản nhận hộ.

Chuyển tiền định cư Mỹ

HẠN MỨC CHUYỂN TIỀN ĐỊNH CƯ

Hạn mức mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài căn cứ vào giá trị tài sản của người đi định cư được hình thành tại Việt Nam trước khi nhập quốc tịch hoặc trước khi được phép cư trú cho mục đích định cư theo quy định của nước nơi Anh/Chị định cư.

Đối với trường hợp chuyển tiền để thanh toán các chi phí liên quan đến thủ tục xin định cư ở nước ngoài thì hạn mức ngoại tệ mua, chuyển ra nước ngoài căn cứ vào chi phí do nước ngoài thông báo và không vượt quá mức tối đa theo quy định của Ngân hàng.

Hạn mức chuyển tiền định cư tính theo tài sản của người định cư

THỦ TỤC CHUYỂN TIỀN ĐỊNH CƯ

Khi Chuyển tiền định cư, Anh/Chị cần:

1. Hộ chiếu của người định cư
2. Giấy phép định cư/ Giấy phép làm việc (Trên 1 năm) (PR/Work Permit)
3. Thông tin tài khoản.

Hạn mức: Sẽ căn cứ theo tài sản của người định cư

Lưu ý: Cần chứng minh nguồn gốc số tiền, ví dụ từ sổ tiết kiệm (tối thiểu 30 ngày), từ bán/cho thuê bất động sản (hợp đồng công chứng), từ chứng từ có giá như trái phiếu, từ thu nhập hợp pháp (cho tặng), …

Trong trường hợp Anh/Chị có giấy phép làm việc (Work Permit) từ 12 tháng trở lên, Anh/Chị được chuyển tiền theo mục đích định cư.

Chuyển tiền định cư Úc