Chuyển tiền du lịch

TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG

Hạn mức năm: tổng hạn mức mua ngoại tệ để chuyển và mang ra nước ngoài trong năm dương lịch không vượt quá thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành của đất nước khách hàng nhập cảnh.
Hạn mức mua ngoại tệ mặt: tối đa 5,000 USD/người/lần xuất cảnh và không vượt quá thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành của đất nước khách hàng nhập cảnh. Hạn mức mua ngoại tệ mặt trong năm dương lịch bằng hạn mức năm trừ đi phần ngoại tệ chuyển khoản đã mua trước đó.
Hạn mức mua ngoại tệ chuyển khoản: bằng hạn mức năm trừ đi phần ngoại tệ mặt đã mua trước đó

TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN

Trường hợp người nhận dưới 18 tuổi: Có thể thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của thân nhân/người đại diện theo pháp luật. (Cung cấp giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân, quan hệ người đại diện theo pháp luật của người hưởng và người nhận thay).
Cung cấp giấy phép cư trú tại nước ngoài còn hiệu lực của chủ tài khoản/
các đồng chủ tài khoản nhận hộ.

Trường hợp người nhận đủ từ 18 tuổi: Tiền được chuyển vào tài khoản của chính người đi du lịch. Trường hợp người đi du lịch chưa mở và sử dụng tài khoản riêng thì có thể chuyển tiền vào tài khoản của thân nhân. (Cung cấp giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân của người hưởng và người nhận thay).

THỦ TỤC CHUYỂN TIỀN DU LỊCH

Hộ chiếu và Visa (nếu quốc gia đến cần xin Visa) còn thời hạn của người đi.

Vé máy bay (chiều đi và chiều về) đối với trường hợp quốc gia đến không yêu cầu phải có visa.

Người được Khách hàng ủy quyền chuyển tiền: Cung cấp thêm Văn bản ủy quyền.