Làm sao chuyển tiền mua nhà ở nước ngoài hợp pháp

LÀM SAO CHUYỂN TIỀN MUA NHÀ Ở NƯỚC NGOÀI HỢP PHÁP

Có nhiều cách để chuyển tiền ra nước ngoài hợp pháp với hạn mức cao đủ để mua nhà ở nước ngoài. Gồm có:
1. Chuyển tiền CHO TẶNG, chuyển tài sản/thu nhập hợp pháp ra nước ngoài dành cho người Việt Nam không cư trú, người nước ngoài (Nguồn tiền từ cho tặng tài sản, đầu tư kinh doanh, …)
2. Chuyển tiền định cư
3. Chuyển tiền trợ cấp thân nhân
4. …

CHUYỂN TIỀN MUA NHÀ Ở ÚC

Có nhiều cách để chuyển tiền hợp pháp qua Úc mua nhà.

Tùy vào loại Visa/Giấy tờ mà Anh/Chị hoặc người thân Anh/Chị đang sở hữu là gì, hồ sơ và thủ tục sẽ tương ứng theo đúng quy định hiện hành.
Giấy tờ và Visa nào được phép chuyển tiền qua Úc? Trả lời: Passport Úc, Thẻ thường trú PR, Thẻ làm việc Work Permit, Visa du học, Visa du lịch, Visa định cư, …
Các cách thức có thể chuyển tiền qua Úc hợp pháp: Chuyển tiền cho tặng, chuyển tiền trợ cấp, chuyển tiền định cư, chuyển tiền thanh toán phí định cư, chuyển tiền du học, chuyển tiền du lịch, …
Trường hợp người thân ở Úc không tiện về Việt Nam để ký giấy tờ thì có thể thực hiện chuyển tiền được không? Trả lời: Thực hiện được.

CHUYỂN TIỀN MUA NHÀ Ở MỸ

Khi sở hữu Visa ở Mỹ, Anh/Chị hoặc người thân có thể chuyển tiền hợp pháp bằng nhiều cách.

Giấy tờ/Visa nào được phép chuyển tiền qua Mỹ: Passport Mỹ, Thẻ Xanh PR, Thẻ làm việc Work Permit, Visa du học, Visa du lịch, Visa định cư, …
Các hình thức chuyển tiền: Chuyển tiền cho tặng, chuyển tiền định cư, chuyển tiền du học, chuyển tiền du lịch, chuyển tiền thanh toán phí định cư, …
Khi có Visa làm việc work permit từ 1 năm trở lên, Anh/Chị hoàn toàn có thể chuyển tiền theo hình thức chuyển tiền tiền định cư với hạn mức không bị giới hạn.
Đối với người Việt Nam không cư trú (Có mặt ở Việt Nam dưới 183 ngày trong 12 tháng tính đến thời điểm thực hiện chuyển tiền): Không yêu cầu tài sản hình thành trước khi có giấy phép định cư.

CHUYỂN TÀI SẢN/THU NHẬP HỢP PHÁP (TỪ CHO TẶNG) RA NƯỚC NGOÀI

Con gái tôi đang sở hữu Visa làm việc (Work Permit) trên 1 năm và đang làm việc ở nước ngoài, vậy tôi có thể chuyển tiền cho con tôi mua nhà ở nước ngoài được không?
Trả lời: Trường hợp này Anh/Chị thực hiện thủ tục cho tặng tài sản (Tiền tiết kiệm/ Tiền bán bất động sản, …) cho con gái và con gái sẽ là người chuyển tiền/hoặc ủy quyền chuyển tiền sang nước ngoài theo mục đích chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoài (Dành cho người Việt Nam không cư trú: Có mặt ở Việt Nam dưới 183 ngày trong 12 tháng tính đến thời điểm thực hiện chuyển tiền).
Hạn mức: Theo tổng tài sản cho tặng.
Chứng minh nguồn gốc số tiền: Từ sổ tiết kiệm (Tối thiểu 30 ngày), từ bán bất động sản (Hợp đồng chuyển nhượng, thỏa thuận phân chia), từ giấy tờ có giá như trái phiếu, …
Lưu ý: Đối với Visa định cư cũng sẽ áp dụng theo cách này.

CHUYỂN TIỀN KHI ĐÃ ĐỊNH CƯ NƯỚC NGOÀI

Vợ chồng tôi đã có Quốc tịch nước ngoài và Bố Mẹ ở Việt Nam muốn cho tiền chúng tôi mua nhà thì phải làm sao?

Trả lời: Trường hợp này Bố Mẹ Anh/Chị thực hiện thủ tục cho tặng tài sản (Tiền tiết kiệm/ Tiền bán bất động sản, …) cho Anh/Chị và Anh/Chị sẽ là người chuyển tiền/hoặc ủy quyền chuyển tiền sang nước ngoài theo mục đích chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoài (Dành cho người nước ngoài).
Hạn mức: Theo tổng tài sản cho tặng.
Chứng minh nguồn gốc số tiền: Từ sổ tiết kiệm (Tối thiểu 30 ngày), từ bán bất động sản (Hợp đồng chuyển nhượng, thỏa thuận phân chia), từ giấy tờ có giá như trái phiếu, …