Chuyển tiền học phí, sinh hoạt phí cho du học sinh

TRƯỜNG HỢP HỌC PHÍ/SINH HOẠT PHÍ CÓ THÔNG BÁO

Ví dụ: Ký quỹ theo chương trình GIC của Canada/ký quỹ du học nghề của Đức,…
Hạn mức: căn cứ theo thông báo chi phí của phía nước ngoài.
Thông báo chi phí: có thể là thông báo do cơ sở đào tạo/đơn vị lưu trú cung cấp/ngân hàng
Tài khoản nhận tiền có thể là một trong các tài khoản sau:
– Tài khoản của nhà trường (được thể hiện hoặc không thể hiện trên thông báo chi phí), hoặc
– Tài khoản khác được chỉ định trên thông báo, hoặc
– Tài khoản của DHS, hoặc
– Tài khoản của người giám hộ/người đại diện theo pháp luật của DHS (cung cấp thêm Giấy tờ chứng nhận người giám hộ/ người đại diện theo pháp luật của DHS do cơ quan có thẩm quyền cấp và Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) của người giám hộ/người đại diện theo pháp luật của DHS.

ĐỐI VỚI SINH HOẠT PHÍ DU HỌC KHÔNG CÓ THÔNG BÁO CHI PHÍ

Hạn mức năm: Tổng hạn mức mua ngoại tệ để chuyển và mang ra nước ngoài trong năm dương lịch không vượt quá thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành của đất nước DHS nhập cảnh.

Hạn mức mua ngoại tệ mặt: tối đa 5,000 USD/người/lần xuất cảnh và không vượt quá thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành của đất nước DHS nhập cảnh. Hạn mức mua ngoại tệ mặt trong năm dương lịch bằng hạn mức năm trừ đi phần ngoại tệ chuyển khoản đã mua trước đó.

Hạn mức mua ngoại tệ chuyển khoản: Bằng hạn mức năm trừ đi phần ngoại tệ mặt đã mua trước đó

THỦ TỤC CHUYỂN TIỀN HỌC PHÍ DU HỌC, SINH HOẠT PHÍ

Chuyển học phí, sinh hoạt phí theo thông báo:

1. Cung cấp thông báo học phí của Trường
2. Hộ chiếu, Visa hoặc Giấy tờ khác thể hiện DHS được phép học tập ở nước ngoài
3. Thông báo (email) trúng tuyển của trường (Chỉ cung cấp khi chuyển học phí lần đầu)
4. Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân nếu thân nhân đại diện giao dịch.

Nếu Chuyển sinh hoạt phí không có thông báo thì Anh/Chị cần cung cấp thêm:
5. Thẻ học sinh/ sinh viên hoặc thông báo khóa học của cơ sở đào tạo (email hoặc văn bản) trong trường hợp Visa không ghi rõ là loại hình Visa du học
Hạn mức: Đối với sinh hoạt phí không có thông báo sẽ có giới hạn theo từng quốc gia