Tại sao chọn Start-up Visa (SUV) Canada?

Thị thực khởi nghiệp Start-up visa Canada là một trong những con đường được lựa chọn để định cư Canada. Vậy chương trình này có những điểm gì đặc biệt?
◼️ Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý: Đương đơn được yêu cầu có một số kỹ năng liên quan nhất định nhưng không bao gồm kinh nghiệm quản lý.
◼️ Không cần đi công tác: Mặc dù người nộp đơn xin SUV phải phát triển công việc kinh doanh của họ từ nội địa Canada, nhưng không bắt buộc phải có mặt tại Canada trước khi có thị thực thường trú nhân. Không cần đi khảo sát hoặc tiền trạm.
◼️ Không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh: Đánh giá tiềm năng của dự án khởi nghiệp dựa trên kế hoạch kinh doanh đề xuất và đánh giá thị trường. Tư cách thường trú nhân không phụ thuộc vào thành công tài chính tức thì của dự án khởi nghiệp.
◼️ Không tạo gánh nặng tài chính: Không yêu cầu đầu tư tài chính tối thiểu hoặc tài sản ròng tối thiểu. Ngoài ra, nguồn vốn khởi nghiệp có thể đến từ một khoản vay hoặc cho tặng.