Tiêu chí lựa chọn dự án EB-5 an toàn

➡️ Quy mô dự án thuộc lĩnh vực đầu tư nào? Dự án thuộc các lĩnh vực có ảnh hưởng tích cực đến kinh tế và xã hội Hoa Kỳ sẽ được Sở Di Trú Mỹ ưu tiên phê duyệt
➡️ Cơ cấu vốn: đối với các dự án có tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao sẽ an toàn hơn cho việc đầu tư EB-5.
➡️ Công việc tạo ra: công việc tạo ra với thặng dư càng cao sẽ càng an toàn cho THẺ XANH VĨNH VIỄN
➡️ Kế hoạch kinh doanh và hoàn vốn rõ ràng
➡️ Tài sản cố định hiện hữu như BĐS là loại tài sản tốt nhất để đảm bảo cho số tiền đầu tư và khả năng hoàn vốn.