Chuyển tiền thanh toán phí tư vấn đầu tư định cư

THANH TOÁN PHÍ LIÊN QUAN THỦ TỤC XIN ĐỊNH CƯ

Đối với trường hợp chuyển tiền để thanh toán các chi phí liên quan đến thủ tục xin định cư ở nước ngoài thì hạn mức ngoại tệ mua, chuyển ra nước ngoài căn cứ vào chi phí do nước ngoài thông báo và không vượt quá mức tối đa theo quy định của Ngân hàng.

CHUYỂN TIỀN THANH TOÁN PHÍ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ CHÂU ÂU / ÚC / MỸ/ CANADA …

Tôi đã ký hợp đồng tư vấn để giúp tôi tham gia vào chương trình định cư của một quốc gia Châu Âu. Vậy tôi phải làm thủ tục chuyển tiền thế nào?

Trả lời: Anh/Chị hoàn toàn có thể chuyển tiền thanh toán phí tư vấn định cư từ Việt Nam qua các quốc gia Châu Âu để hỗ trợ Anh/Chị tham gia các chương trình định cư tại các quốc gia này.
Điều kiện là Anh/Chị cần có hợp đồng tư vấn, hóa đơn của tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn, ngoài ra cần có thông tin được công bố về chương trình định cư từ quốc gia mà Anh/Chị tham gia. Khi có đầy đủ các điều kiện trên, việc chuyển tiền thanh toán phí tư vấn tham gia các chương trình định cư sẽ được thực hiện theo đúng quy định và hoàn toàn hợp pháp.
Hạn mức: căn cứ vào chi phí do nước ngoài thông báo và không vượt quá mức tối đa theo quy định của Ngân hàng.